Tata Rakit Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Tanggal kaping : 14 Pasa (16 April)
Surya Kaping: 1955 Alip (2022)